001-materiell002-prosjekt003-arkiv004-arkiv005-omoss

btn_line

Mangfold og dialog

MOD er et prosessorientert og holdningsskapende kurs som har som mål å motvirke intoleranse, fordommer og diskriminering.  Mangfold og dialog  – er en samling metoder som tar utgangspunkt i normale menneskelige reaksjoner på endringer i samfunnet. Å kunne samtale om redsel, vurderinger og handlingsmønster uten aggresjon er nødvendig i et demokrati. Å kunne føre en grundig dialog midt i mangfoldet er utfordring for lærere, ledere, politikere, og andre opinionsskapere

Mod baseres på gruppens egne opplevelser og vurderinger. Øvelsene, gruppesamtalene, rollespillene og analysene er utformet slik at deltakerne skal aktiviseres og bli engasjert i en prosess.

MOD forutsetter en åpen dialog mellom deltakerne, der hver og ens kunnskaper, erfaringer og holdninger tas vare på og prøves. Vi gir ingen ferdige svar. Vi forsøker i stedet å speile og teste våre egne vurderinger mot andres og på denne måten skape en dialog. Sammen prøver vi å finne konstruktive løsninger for framtiden.

For at vi skal kunne tilrettelegge et mod kurs for din gruppe må dere være villig til å sette av 2 dager og sette sammen en gruppe hvor både minoritet og majoritet er representert.

Internasjonalt Hus har brukt dette programmet siden 1998. Vi har gjennom årene utviklet og oppdatert opplegget. Vi har satt sammen en gruppe av erfarne foredragsholdere i Skandinavia som kan tilby dette 2 dagers prosesskurset til bedrifter, foreninger og utdanningsinstitusjoner.

Kurset koster kr. 20.000, + reis og opphold.

Er du interessert ta kontakt med petter@inthus.no

www.inthus.no © Stiftelsen Internasjonalt Hus - Webdesign: Zett-Design.no