001-materiell002-prosjekt003-arkiv004-arkiv005-omoss

btn_line

Demokratisalong høsten 2014

Debattkultur på nedtur?demomk_salong

”Vi må styrke den demokratiske debatt. Det er bruk for alle gode krefter til å skape en anstendig debattkultur.” Så klart lød budskapet fra den første demokratisalongen Internasjonalt Hus og  foreningen Dutrupgaard arrangerte. 15. september 2014. Her diskuterte 28 spesielt inviterte  gjester ”Kommunikasjonens mangfold – bruk og misbruk”.

Muligheten  til å skaffe sig viten, uttrykke sin mening offentlig og propagandere for synspunkter, varer og tjenester  er økt med nesten eksplosjonsaktig fart de siste år. Et veld av elektroniske medier supplerer de eterbårne og trykte medier, de sosiale medier utvikles fortsatt og kan brukes av alle, søkemaskiner som Google, Wikipedia, Expedia, Pricerunner og andre gir oss informasjon og  kunnskap i ubegrensete mengder og tilbyr oss samtidig varer og tjenester på stadig meravanserte måter.

Men gjør dette den offentlige debatt mer demokratisk, får alle mulighet til å  komme til orde, og hvordan er debattnivået?

Vanskelige spørsmål  å besvare og –  spesielt – vanskelig å finne  konkrete og brukbare løsninger på de mange  utfordringer, som melder seg.

Christian Kock, professor i retorik og forfatter av  ”Debatkultur på nedtur”  startet med en god analyse av den politiske debatt og oppsumerte den med  begrepet ”argumentresistens”.Erik Nørgaard Graversen fra Danmarks Radios nettredaksjonfulgte opp med en grundig gjennomgang av, hvordan og hvem som bruker de sosiale medier, samt hvordan Danmarks Radio forsøker å  få seere og lyttere i tale på nye måter. Vincent F. Hendricks, professor i formel filosofi og forfatter av boken ”Infostorms” satte problemstillingerne i relief med sin analyse massekommunikatjonensmainstreaming. Vi vet altfor lite om hva nettet og de sosiale medier gjør med oss, hvor lett det er å villede og manipulere oss.  Det kan i sin ytterste konsekvens gå ut over demokratiet som vi kjenner det, sa Vincent F. Hendrichs.

Mye tyder på, at vi er i ferd med å bli ”argumentresistente”– at vi ikke lenger lytter til argumenter, men lager våre egne (eller overtar andres) fakta.Vi prioriterer”verdiløs” underholdning i stedet for refleksjon  hvor vi sikrer oss fakta som grunnlag for å utveksle synspunkter og danne holdninger.Vi benytter os stadig mer av flere (sosiale) medier til å kommunisere, men størstedelen af kommunikasjonen på de sosiale medier er verdiløs. Og vi utsettes for en kamp om vår oppmerksomhet.

Framover vil vi arbeide videre med noen av  de muligheter,  som  ligger for å kunne forbedre debattkulturen og utvikle den demokratiske debatt. Vi vil bl.a. beskjeftige oss med, hvordan vi kan diskutere ”farlige” emner på en mindre farlig måte. Vårt mål er å stimulere den faktabaserte debatt. Hvordan ? Blir tema  for vår neste demokratisalong  mandag 10. november.

www.inthus.no © Stiftelsen Internasjonalt Hus - Webdesign: Zett-Design.no